Properties List

Virudhunagar

 Virudhunagar

  1748 sq.ft

 7.90 Lakh

Thoppur

 Thoppur

  436 sq.ft

 8.00 Lakh

Panaikulam main road

 Panaikulam main road

  436 sq.ft

 2.00 Lakh

Panaikulam

 Panaikulam

  436 sq.ft

 80.00 k

karuppayurani

 karuppayurani

  1050 sq.ft

 2.60 Lakh

veerapanjan

 veerapanjan

  436 sq.ft

 2.60 Lakh

Pudur,panaikulam

 Pudur,panaikulam

  436 sq.ft

 30.00 k

Otthakadai

 Otthakadai

  436 sq.ft

 6.50 Lakh

Thiruvathavoor thoppu..

 Thiruvathavoor thoppu..

  436 sq.ft

 4.00 k

Pudhupatti

 Pudhupatti

  436 sq.ft

 2.30 Lakh

Kadachanendhal

 Kadachanendhal

  1080 sq.ft

 35.00 Lakh

Surya nagar

 Surya nagar

  436 sq.ft

 5.50 Lakh